Support Online
  • Hỗ trợ - Hướng dẫn thủ tục NCT
    Hotline | 1900.7575.39 - 0909.83.00.66
  • Văn phòng
    Hotline | 0902.99.31.81
  • Sức khỏe NCT
    Hotline | 0905.167.595

Go to shopping in Big C Binh Duong market26/07/2017

Hôm nay các cụ lại được đi mua sắm tại siêu thị Big C Bình Dương. Chuyến mua sắm lần này không chỉ có các bạn điều dưỡng cùng theo để hỗ trợ chăm sóc các cụ mà còn có cả giám đốc của Viện dưỡng lão Bình Mỹ trực tiếp đưa các cụ đi mua sắm nữa. Các cụ vui vẻ và hứng khởi lắm, cụ này hỗ trợ cụ kia, cùng dắt tay nhau mà đi, mua thật nhiều quà bánh về, san sẻ cho những cụ cùng phòng của mình nữa.

 

Related news