10October 2015

Báo chí nói về Viện dưỡng lão Bình Mỹ

TOP 10 VIỆN DƯỠNG LÃO TỐT NHẤT TPHCM

ĐƯA CHA MẸ VÀO NHÀ DƯỠNG LÃO

KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG CỦA CÁC CỤ GIÀ Ở VIỆN DƯỠNG LÃO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

ĐƯỜNG VÀO VIỆN DƯỠNG LÃO… CÓ XA VỜI ?!

NƯỚC MẮT, NỤ CƯỜI DÀNH TẶNG NGƯỜI DƯNG

VIỆN DƯỠNG LÃO BÌNH MỸ TÍCH CỰC CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID
https://giadinh.net.vn/vien-duong-lao-binh-my-tich-cuc-phong-chong-dich-covid-19-1722020072911461033.htm

VIỆN DƯỠNG LÃO ĐẦU TIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0

MỘT NGÀY Ở VIỆN DƯỠNG LÃO BÌNH MỸ