Tin tức Bình Mỹ

19 November 2020

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 11/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 11/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

24 September 2020

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 9/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 9/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

02 September 2020

Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức tiệc nướng cho Nhân viên nhân dịp lễ 02/9/2020

Nhân dịp Quốc khánh 02/9/2020, Viện dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức tiệc nướng cho Nhân viên.

18 June 2020

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 6/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 6/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

08 March 2020

Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2020 cho Người cao tuổi

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2020, Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức chương trình tặng hoa quà. ca…

20 February 2020

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 2/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 2/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

14 February 2020

“Lễ tình nhân 14/2” cho Người cao tuổi tại Dưỡng lão Bình Mỹ

Hôm nay, 14/2 Lễ tình nhân, Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc cho Người…

23 January 2020

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 1/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ

Cha xứ làm Thánh lễ Tháng 1/2020 tại Dưỡng lão Bình Mỹ.

dịch vụ của chúng tôi 1

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang...

Đọc thêm

dịch vụ của chúng tôi 2

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang...

Đọc thêm