BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

BÙI ANH TRUNG

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi , là người sáng lập ra Viện Dưỡng Lão Bình Mỹ.

BỘ PHẬN SỨC KHỎE

Bác sĩ HOÀNG KHƯƠNG

Chuyên khoa tim mạch

Điều dưỡng trưởng

Kỹ thuật viên

Phục hồi chức năng

Kỹ thuật viên

Phục hồi chức năng

Chuyên viên phòng thuốc

Nhân viên chăm sóc

Nhân viên chăm sóc

Nhân viên chăm sóc

BỘ PHẬN PHỤ TRỢ

ĐANG CẬP NHẬT...

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

ĐANG CẬP NHẬT...