SỰ KIỆN SẮP TỚI
19/12/2020 - SINH NHẬT NGƯỜI CAO TUỔI THÁNG 12

Chào đón thành viên mới

Những ngày cuối tháng 06 trung tâm đã đón nhận hêm một số thành viên mới vào “Đại Gia đình Bình Mỹ “:

 

Bà Phạm Thị Sa – 76 tuổi

 

Cụ Trần Thị Tư – 91 tuổi

 

Cụ Vũ Thị Lợi – 82 tuổi

Cụ Đặng Thị Lãng

 

Cụ Trần Thị Tranh

Bình luận Facebook

Các bài viết khác