SỰ KIỆN SẮP TỚI
01/10/2020 - QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Kiểm tra sức khỏe định kỳ tháng 12/2015

Đầu tháng 12, theo lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ, Bác sĩ Vương đã đến kiểm tra cho các cụ tại trung tâm.

Dưới đây là một số hình ảnh :

 

 

 

 

Bình luận Facebook

Các bài viết khác