SỰ KIỆN SẮP TỚI
19/12/2020 - SINH NHẬT NGƯỜI CAO TUỔI THÁNG 12

Các yêu cầu xét nghiệm cơ bản

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN CHO CÁC CỤ KHI NHẬN VÀO VIỆN DL BÌNH MỸ

Yêu cầu về các xét nghiệm cơ bản cho Người cao tuổi khi vào sống tại Viện dưỡng lão để có một đánh giá sơ bộ về tình trang súc khỏe của các cụ, từ đó có chế độ chăm sóc phù hợp.

 

·         Xét nghiệm máu, nước tiểu

·         Xét nghiệm tình trạng viêm gan

·         Siêu âm tim

·         Siêu âm bụng tổng quát

·         Chụp XQ phổi

·         Scan não

Bình luận Facebook

Các bài viết khác