SỰ KIỆN SẮP TỚI
01/10/2020 - QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Chào đón thành viên mới cuối tháng 09-2015

Những ngày cuối tháng 09, trung tâm đã chào đón thêm một số thành viên mới

Ông Nguyễn Văn Cao 

Ông Phan Thành Thại – 77 tuổi

Một số hình ảnh sinh hoạt khác

 

Các cụ đang sinh hoạt ngoài trời

 

 

Bình luận Facebook

Các bài viết khác