SỰ KIỆN SẮP TỚI
01/10/2020 - QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Chào đón thành viên mới T6-2015

Những ngày cuối tháng 06 trung tâm đã đón nhận hêm một số thành viên mới vào “Đại Gia đình Bình Mỹ “:

 

Bà Phạm Thị Sa – 76 tuổi

 

Cụ Trần Thị Tư – 91 tuổi

 

Cụ Vũ Thị Lợi – 82 tuổi

Cụ Đặng Thị Lãng

 

Cụ Trần Thị Tranh

Bình luận Facebook

Các bài viết khác