Hình ảnh Cha xứ đến làm lễ cho các cụ tại VDL Bình Mỹ

Dù cho chúng ta có thuộc về bất cứ giáo hội nào, một điểm chung của đức tin chính là Thiên Chúa là một mầu nhiệm vượt ra khỏi trí hiểu của chúng ta. Việc tìm kiếm sự hợp nhất các Kitô hữu đưa chúng ta nhận thức rằng không có một cộng đoàn nào có đầy đủ mọi phương tiện để chạm đến dòng nước thánh thiêng sâu thẳm này. Càng lớn lên trong đức tin, chia sẻ những gầu nước và góp vào những đoạn dây, chúng ta càng có thể múc nước tận giếng sâu của sự thánh thiêng.

?? Hình ảnh Cha xứ đến làm lễ cho các cụ tại VDL Bình Mỹ, để các cụ luôn tin vào cuộc sống bình yên tuổi xế chiều.

Các hình ảnh khác

Xem thêm