SỰ KIỆN SẮP TỚI
15/11/2020 - SINH NHẬT NGƯỜI CAO TUỔI THÁNG 11

NHÂN VIÊN VIỆN DƯỠNG LÃO BÌNH MỸ CÙNG CÁC CỤ MUA SẮM TẠI TTTM BIG C

NHÂN VIÊN VIỆN DƯỠNG LÃO BÌNH MỸ CÙNG CÁC CỤ MUA SẮM TẠI TTTM BIG C

Là một trong các hoạt động thường xuyên của Viện Dưỡng Lão Bình Mỹ để giúp các cụ được đi đây đi đó mua sắm và giải trí, luôn tạo môi trường để các cụ luôn được vui vẻ, tinh thần phấn chấn.

Các hình ảnh khác

Xem thêm