Viện dưỡng lão Bình Mỹ hân hạnh đón ngài Roger Emiel A Vleugels Quốc tịch Bỉ

Viện dưỡng lão Bình Mỹ hân hạnh đón ngài Roger Emiel A Vleugels Quốc tịch Bỉ , được Đại sứ quán Bỉ giới thiệu đến Viện dưỡng lão Bình Mỹ.

Được sự chăm sóc của đội ngũ bác sĩ ,nhân viên Viện dưỡng lão bình Mỹ. Ngài rất vui và cũng rất hoan hỉ khi gặp những người bạn Việt Kiều Pháp cũng đang ở cùng Viện dưỡng lão, cùng trò chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ chung – Tiếng Pháp và chia sẻ những câu chuyện sinh hoạt tại đây

Đây là người nước ngoài thứ 3 được các đại sứ quán giới thiệu để Viện dưỡng lão Bình Mỹ chăm sóc.

Các hình ảnh khác

Xem thêm