VU LAN “SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG”

VU LAN BÁO HIẾU – SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG

Những nụ cười như một món quà yêu thương mang đến một chương trình tròn vẹn ý nghĩa vào lễ Vu Lan tại Viện dưỡng lão Bình Mỹ
“Quà nào tặng Cha Mẹ
Để tỏ lòng con thơ
Đó là cùng chia sẻ
Nụ cười tươi bất ngờ”

Các hình ảnh khác

Xem thêm