Trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật và tự kỷ

Chăm sóc trẻ em khuyết tật – tự kỷ

7:36 - 31/12/2018 965 lượt xem

Tại viện dưỡng lão Bình Mỹ, ngoài người cao tuổi thì những trẻ em khuyết tật – tự kỷ cũng dành được sự quan tâm đặc biệt. Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất và nỗ lực tạo ra cuộc sống “độc lập” cho các em, giúp các em sớm hoà nhập cộng đồng. […]

Chi tiết