SỰ KIỆN SẮP TỚI
01/10/2020 - QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

Tiệc nướng lần 2 dành cho Nhân viên năm 2020

Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức tiệc nướng lần thứ 2 năm 2020 cho toàn bộ Nhân viên mừng lễ Quốc Khánh 02/9

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận Facebook

Các bài viết khác