SỰ KIỆN SẮP TỚI
15/11/2020 - SINH NHẬT NGƯỜI CAO TUỔI THÁNG 11

TINH THẦN TEAMWORK

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc từng cá nhân cũng như khi làm việc theo nhóm của nhân viên trung tâm Dưỡng Lão Bình Mỹ,ngày 21/08/2016 ban Giám Đốc trung tâm đã tạo điều kiện cho nhân viên tham dự khóa học TAEMWORK

 

 tiêu chí học đi đôi với hành

thể hiện tinh thần TEAMWORK ngay trong buổi học

Bình luận Facebook

Các bài viết khác