25October 2021

Bác sĩ Viện dưỡng lão thăm khám sức khỏe hằng ngày cho các Cụ

​Sức khỏe Người cao tuổi là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Viện dưỡng lão Bình Mỹ.
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các Cụ, đội ngũ Bác sĩ và nhân viên điều  dưỡng kiểm tra hằng ngày và thăm khám định kỳ .