Hợp tác và đầu tư

Với kinh nghiệm hơn 10 năm và hoạt động tiên phong trong ngành chăm sóc Người cao tuổi cùng sự học hỏi, tham khảo từ ngành chăm sóc Người cao tuổi từ các nước tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Hàn, … Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ tự tin trong việc xây dựng ngành chăm sóc Người cao tuổi tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cần tìm các nhà đầu tư để cùng phát triển các cơ sở dưỡng lão tại tất cả các tỉnh thành.

 

 

Suốt chặng đường vừa qua, Bình Mỹ đã cho thấy chiến lược kinh doanh đúng đắn và tầm nhìn nhạy bén khi có gần 500 người cao tuổi đang sinh sống tại 3 cơ sở hiện tại, ngoài ra, chúng tôi cũng đang xây dựng thêm 2 cơ sở, dự kiến hoạt động trong năm 2023 và thành tích đạt được là Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

 

 

Trong tương lai, Bình Mỹ sẽ mở rộng quy mô các viện dưỡng lão để tạo nên một hệ thống sinh thái chăm sóc toàn diện người cao tuổi bằng việc xây dựng thêm nhiều cơ sở, liên kết chi nhánh, đồng thời Bình Mỹ luôn sẵn sàng chào đón những đơn vị, cá nhân đang cùng chung mục tiêu với sứ mệnh cao cả cùng góp phần thực hiện những tầm nhìn mới, chiến lược tư với mục đích cao cả đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới

 

 

Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ tự tin trong việc xây dựng ngành chăm sóc Người cao tuổi tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi cần tìm các nhà đầu tư để cùng phát triển các cơ sở dưỡng lão tại tất cả các tỉnh thành.

 

 

Vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Ông BÙI ANH TRUNG 

Tổng Giám đốc
Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ

0909 83 00 66

duonglaobinhmy@gmail.com