các sự kiện khác

01 June 2024

Sự Kiện Trong Tháng 06 Cho Người Cao Tuổi

Với mục tiêu “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho Người cao tuổi”, bên cạnh những hoạt động chăm sóc…

01 May 2024

SỰ KIỆN TRONG THÁNG 05 CHO NGƯỜI CAO TUỔI 

Lại là Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ cùng với những sự kiện nổi bật dành cho Người cao tuổi…

02 April 2024

Sự kiện trong tháng 4 cho Người cao tuổi

Bên cạnh các hoạt động văn hóa tinh thần diễn ra thường xuyên, Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ xin…