15 Tháng Ba 2021

Chăm sóc Trẻ em khuyết tật, tự kỷ

Tại Viện dưỡng lão Bình Mỹ, ngoài Người cao tuổi thì những Trẻ em khuyết tật – tự kỷ cũng…

12 Tháng Ba 2021

Chăm sóc Người cao tuổi sau điều trị tại bệnh viện, giai đoạn cuối

Viện dưỡng lão Bình Mỹ là đơn vị chăm sóc Người cao tuổi sau điều trị bệnh viện – giai…

01 Tháng Một 2014

Chăm sóc Người cao tuổi theo nhu cầu

Viện dưỡng lão Bình Mỹ là đơn vị chăm sóc Người cao tuổi theo nhu cầu tốt nhất hiện nay.…

01 Tháng Một 2014

Chăm sóc Người cao tuổi sau tai biến, đột quỵ

Viện dưỡng lão Bình Mỹ là đơn vị chăm sóc người già sau tai biến – đột quỵ tốt nhất…

01 Tháng Một 2014

Chăm sóc Người cao tuổi sa sút trí tuệ

Viện dưỡng lão Bình Mỹ là đơn vị chăm sóc người già sa sút trí tuệ tốt nhất hiện nay.…

01 Tháng Một 2014

Chăm sóc Người cao tuổi phục hồi chức năng

Viện dưỡng lão Bình Mỹ là đơn vị chăm sóc Người cao tuổi phục hồi chức năng. Tại đây, Viện…