Báo chí nói về Bình Mỹ

10 October 2015

Báo chí nói về Viện dưỡng lão Bình Mỹ

TOP 10 VIỆN DƯỠNG LÃO TỐT NHẤT TPHCM https://top10tphcm.com/top-vien-duong-lao-tot-nhat-tai-tp-ho-chi-minh ĐƯA CHA MẸ VÀO NHÀ DƯỠNG LÃO https://baomoi.com/dua-cha-me-vao-nha-duong-lao/c/40283356.epi?gidzl=R-3WNSk9h5zj_kbQo9IbN6xuurdMb_C89VsmM8J1eLyd_kDVrPEWNNNovrg6dFLRTVQsMZ6MMNGpoecjMm KHÁM PHÁ CUỘC…