16 April 2022

Tuyển dụng các vị trí khác

Hệ thống dưỡng lão Bình Mỹ cần tìm một số vị trí: 1. QUẢN LÝ NHÂN SỰ 2. NHÂN VIÊN…

01 January 2021

Tuyển dụng Nhân viên chăm sóc/ Điều dưỡng

Chúng tôi cần tìm Nhân viên Chăm sóc Người cao tuổi với những tiêu chí sau: Người chịu khó, nhẫn…