16 April 2022

Tìm cộng sự cùng chí hướng

Hệ thống Viện dưỡng lão Bình Mỹ có một ước mơ, một hoài bão xây dựng viện dưỡng lão hạnh…

01 January 2021

Tuyển dụng Nhân viên chăm sóc/ Điều dưỡng

Chúng tôi cần tìm Nhân viên Chăm sóc Người cao tuổi với những tiêu chí sau: Người chịu khó, nhẫn…