15April 2021

Cha xứ rước Mình Thánh Chúa cho các Cụ tại Dưỡng lão Bình Mỹ

Cha xứ rước Mình Thánh Chúa cho các Cụ tháng  4tại Dưỡng lão Bình Mỹ