27January 2021

Dưỡng lão Bình Mỹ chụp ảnh Tết tân sửu 2021 cho Người cao tuổi

Chào đón Xuân Tân sửu 2021, Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức chụp ảnh cho tất cả Người cao tuổi.

Năm nay, chủ đề Tết của Viện là “Xuân An Vui 2021” mang đậm không khí miền Tây.

 

dịch vụ của chúng tôi 1

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang...

Đọc thêm

dịch vụ của chúng tôi 2

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang...

Đọc thêm