23June 2021

Dưỡng lão Bình Mỹ mời Bác sĩ đến thăm khám cho Người cao tuổi, phòng chống dịch covid

Do tình hình dịch covid đang diễn biến vô cùng phức tạp, Viện dưỡng lão Bình Mỹ mời đoàn Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ đến thăm khám cho Người cao tuổi. Tuân thủ các biện pháp phòng dịch của Bộ y tế, đội ngũ Y bác sĩ mặc các trang phục bảo hộ, hạn chế tiếp xúc, bảo đảm an toàn cho Người cao tuổi khi thăm khám.