23 July 2021

Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức thăm khám sức khỏe Người cao tuổi tháng 7 mùa dịch

Dưỡng lão Bình Mỹ mời bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ đến khám sức khỏe cho Người cao tuổi mùa dịch.
Các các bác sĩ tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của Viện dưỡng lão Bình Mỹ để bảo vệ Người cao tuổi.